Bezplatná kalkulace: zavolejte nebo napište. 

Menu
+420 773 982 106

Revize a kontroly

Elektrorevize se zabývají evidencí, správou a kontrolou všech zařízení, které využívají elektrický proud. Cílem je předejít úrazům elektrickým proudem.

Požadavky na výkon elektrorevizí určují normy - tou základní je norma ČSN 33 1500. Specifikuje, která elektrická zařízení podléhají nutnosti absolvování elektrorevize. Mimo to stanovuje také revizní lhůty – intervaly, v kterých je nutné vykonávat pravidelné elektrorevize. Na tuto normu navazuje několik dalších norem, vyhlášek a nařízení. Další významnou normou je ČSN 62305-3, a to pro revize hromosvodů.Povinnost vykonávání elektrorevizí na území České republiky určují zejména tyto tři zákony:

  • zákon č. 102/2001 Sb. – pojednává o odpovědnosti výrobce
  • zákon č. 378/2001 Sb. – věnuje se pracovněprávní odpovědnosti
  • zákon č. 401/1964 Sb. – týká se soukromé sféry, občanské odpovědnosti